INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli, angående information och elektronisk handel, ESCANDA PROPERTIES, S.L. meddelar att det är ägaren till webbplatsen Escanda Properties med URL www.escandaproperties.com och, som krävs enligt artikel 10 i samma lag, MPDUNNE CONSULTING, S.L. offentliggör följande företagsinformation: Ägaren till denna webbplats är ESCANDA PROPERTIES, S.L, S.L., med registreringsnummer B93220564 och juridisk företagsadress på Avd. Nabeul 14, Local No 15, Edf ParquesolMarbella, 29601.

1. The contact email for the company is info@escandaproperties.com

Användarstatus och ansvar

All surfning, åtkomst till och användning av ESCANDA PROPERTIES, S.L. webbplats kommer att ge användarstatus och därmed, från det ögonblick som ESCANDA PROPERTIES, S.L. sidorna bläddras i, kommer alla användare att acceptera användarvillkoren som beskrivs häri, utan att det påverkar den juridiska efterlevnaden av andra obligatoriska bestämmelser, i något särskilt fall.

ESCANDA PROPERTIES, S.L.s webbsidor tillhandahåller en enorm mängd information, tjänster och data. Alla användare kommer att vara ansvariga för att använda webbplatsen på ett adekvat sätt. Detta ansvar kommer att omfatta:

– The veracity and legality of any information provided by the user in forms issued by ESCANDA PROPERTIES, S.L. for access to certain web content or services. Users will also be liable for any use made of passwords obtained by completing the aforementioned forms.

– Any use of information, services and data offered by ESCANDA PROPERTIES, S.L. contrary to the provisions of these terms, the law, standard moral codes and ethics, good practice or maintaining law and order, or which may otherwise be detrimental to third party rights or the actual functioning of the website.

Policy för externa länkar och ansvarsfriskrivning

ESCANDA PROPERTIES, S.L. frånsäger sig härmed allt ansvar för innehållet på alla webbsidor som användaren kan komma åt via sina webbplatslänkar, och förklarar härmed att den under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon typ av kontroll över innehållet på andra sidor på internet.

På samma sätt kommer det inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för externa sidor som inte tillhör ESCANDA PROPERTIES, S.L. till vilken åtkomst ges via dess länkar.

ESCANDA PROPERTIES, S.L. förklarar härmed att ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika eventuell skada på dess webbplatsanvändare, som uppstår vid surfning på dess webbsidor. Följaktligen har ESCANDA PROPERTIES, S.L. frånsäger sig härmed allt ansvar för eventuella följdskador som en användare kan lida till följd av att surfa på internet.

Tillägg

ESCANDA PROPERTIES, S.L. härmed förbehåller sig rätten att göra ändringar på sin webbplats som den anser lämpliga, utan föregående meddelande, oavsett om det gäller webbplatsens innehåll eller användarvillkor eller allmänna avtalsvillkor. Dessa ändringar kan göras via dess webbplats på alla sätt som är tillåtna enligt lag och kommer att vara bindande så länge de publiceras på webbplatsen och tills de ersätts av efterföljande ändringar.

Användning av cookies

ESCANDA PROPERTIES, S.L. härmed förbehåller sig rätten att använda cookies vidare till användarens webbsurfning för att individualisera och underlätta användarnavigering.

I enlighet med företagets policy för dataskydd, ESCANDA PROPERTIES, S.L. meddelar härmed att alla cookies är kopplade till en anonym användare och PC, och kan inte identifiera användaren med namn.

Användaren kommer att kunna konfigurera sin webbläsare på ett sådant sätt att den får meddelande om eventuella cookies som tas emot och kan, om de så önskar, förhindra installationen av hårddisken.

Dataskydd

I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999, om skydd av personuppgifter, ESCANDA PROPERTIES, S.L. informerar härmed alla webbplatsanvändare om att all personlig information som samlas in av företaget via formulären som tillhandahålls på dess webbsidor kommer att inkluderas i en automatiserad fil som hanteras av ESCANDA PROPERTIES, S.L., för att underlätta, bearbeta och uppfylla de åtaganden som fastställts av båda parter.

Likaså ESCANDA PROPERTIES, S.L. meddelar härmed användaren om deras rättigheter att få tillgång till, avbryta, korrigera och motsätta sig att deras uppgifter lagras genom att skicka en skriftlig begäran till Avd. Nabeul 14, Local No 15, Edf ParquesolMarbella, 29601.

Såvida vi inte underrättas om motsatsen, kommer vi att anta att användardata som lagras inte har ändrats och att användaren kommer att informera om eventuella ändringar som äger rum och att vi har användarens samtycke att använda deras data för att underlätta parternas affärsrelation.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella och industriella äganderätter som härrör från texter och bilder, inklusive sättet och formatet för sidpresentation och montering kommer, antingen som ägare till eller som auktoriserad part, att tillhöra ESCANDA PROPERTIES, S.L. Som ett resultat kommer innehållet att skyddas som immateriell egendom enligt spansk lag, och kommer därför att omfattas av både spanska och Europeiska unionens regler i frågan, såväl som relevanta internationella fördrag som undertecknats av Spanien. Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med den spanska lagen om immaterialrätt är det härmed uttryckligen förbjudet att reproducera, distribuera, offentligt kommunicera och använda hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan uttrycklig vetskap och medgivande från ESCANDA PROPERTIES, S.L.

Rättsliga åtgärder, tillämplig lag och jurisdiktion

ESCANDA PROPERTIES, S.L. förbehåller sig härmed rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser lämpliga för missbruk av dess webbsidor och innehåll, eller på grund av ett brott mot dessa villkor.

Relationer mellan användaren och ESCANDA PROPERTIES, S.L. kommer att styras av gällande spanska bestämmelser. Domstolarna och domstolarna i staden MÁLAGA kommer att vara behöriga att lösa alla tvister som kan uppstå mellan användaren och ESCANDA PROPERTIES, S.L.”

Compare listings

Compare